Bond van die Vermeulen Familie.

 


BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE

Welkom by die webtuiste van Die Bond van die Vermeulen Familie. Die Bond is onder andere verantwoordelik vir die navorsing en opdatering van die geslagsregisters van ons stamvaders Jan Willemsz en Dirk Cornelisz.

Navorsing word reeds sedert 1989/1990 gedoen en die Bond is gestig op 3 Maart 2000.

Klik op die onderskeie  opskrifskakels hierbo om meer te wete te kom oor ons.

                                 DIE BOND GEDURENDE DIE KORONAVIRUS PANDEMIE

 Ofskoon die uitbreek van die wêreldwye Koronavirus pandemie tot dusver nie ʼn groot invloed gehad het op die werksaamhede van die Bond nie, het die pandemie en die gevolglike inperkingmaatreëls ʼn groot negatiewe invloed gehad op die leefstyl en beroepsbeoefening van ons lede wat tot gevolg gehad het dat van ons lede asook ander Vermeulen afstammelinge finansieël swaar kry. Die noodwendige hou van die algemene ledevergadering in Augustus 2020 d.m.v. ʼn virtuele aanlyn platform is ook die direkte gevolg van hierdie pandemie. Ofskoon ons nog geen berigte ontvang het van Vermeulen afstammelinge wat as gevolg van die virus gesterf het nie is alle aanduidings dat die hoogtepunt van die getal mense wat siek gaan word en moontlik ook kan sterf van die virus, eers later sal aanbreek. Die bestuur van die Bond wil dus alle lede en Vriende alle sterkte toewens en vertrou dat almal gesond en veilig sal bly.

 

NUWE BESTUUR VAN DIE BOND

Neem asseblief kennis van die Bestuur wat op 15 Augustus 2020 op die Algemene ledevergadering verkies is:

  • JOHAN VERMEULEN. Hy is van Melkbosstrand en het in die beginjare van die Bond op die Bestuur gedien.
  • ZELMA GELDENHUYS. Sy dien sedert 2017 op die bestuur.
  • STOFFEL VERMEULEN. Hy dien sedert 2019 op die bestuur.
  • HENNIE VERMEULEN. Hy dien sedert 2018 op die bestuur.

  Hennie is na afloop van die vergadering deur die bestuur as Voorsitter aangewys.

 LET ASSEBLEF DAAROP DAT DIE KONTAKBESONDERHEDE VAN DIE BOND DIESELFDE BLY.

   

                                                   DIE BOND IS 20 JAAR OUD

Die Bond was op 3 Maart 2020 20 jaar oud. ʼn Gedenkuitgawe in elektroniese formaat is saamgestel ter viering van hierdie belangrike gebeurtenis.

In hierdie gedenkuitgawe verskyn van die Vermeulen stories en verhale wat oor die jare opgeteken is en waarvan sommige die afgelope 20 jr. in ons nuusbrief Die Meulenaar verskyn het. Daar is ook nuwe artikels wat ons vertrou julle baie interessant sal vind. Julle kan die Pdf. weergawe aflaai op jul rekenaars/slimfone en dit so gebruik, of die dokument laat druk in kleur of indien jy ʼn meer blywende weergawe wil besit, dan kan jy dit laat druk en laat bind in tydskrifvorm en aanwend as ʼn koffietafelboek.Dit neem so 10 minute om die boek op jou rekenaar aft e laai. Die Bond het al die koste vir die tegniese versorging en uitleg van die boek betaal. Aangesien ons met ou foto’s en dokumente gewerk het wat in sommige gevalle beteken het dat ons met afdrukke van afdrukke gewerk het, is sekere foto’s nie van ʼn hoë gehalte nie. Ek is van mening dat ons nogtans daarin geslaag het om ʼn goeie produk daar te stel . Die laaste bladsy met die baie foto’s op is die agterbuiteblad indien dit in boekvorm gebruik word.

Die elektroniese formaat van die Gedenkuitgawe is gratis aan Bondlede beskikbaar gestel. Ons wil dit ook nou beskikbaat stel aan nie-Bondlede teen die bedrag van R75 wat insluit gratis lidmaatskap van die Bond vir die boekjaar tot 28 Februarie 2021 indien jy sou verkies om aan te sluit. Lidmaatskap van die Bond is ook R75 jaarliks.

Kontak asb. Hennie Vermeulen by epos vermeulenbond00@gmail.com  of Stoffel Vermeulen by vermecj1@gmail.com sou jy belangstel om die gedenkboek te bekom.


HOE KAN JY ONS AS VERMEULEN AFSTAMMELING HELP

Maak seker dat jou en jou naasbestaandes se besonderhede korrek en opdateer is in die Geslagsregister van die Vermeulen Familie in Suider-Afrika of dat jou inligting wel in die register opgeneem is. Klik op die skakel vir meer inligting.


                                                                                              

                DIE VERMEULEN FAMILIE SE VERBINTENIS MET PRETORIA

Hierdie artikel is geskryf deur Johan Vermeulen en word nou na sy dood op ons webblad geplaas. Erkenning word gegee aan die bronne wat hy gebruik het om die artikel saam te stel.

Uit die inhoud van die artikel kom dit duidelik na vore wattter belangrike en geskiedkundige rol die Vermeulens gespeel het in die ontstaan en ontwikkeling van Pretoria en kan daar tereg gesê word dat die Vermeulens beskou kan word as van die eerste inwoners van Pretoria.

Klik op skakel om artikel te lees. Klik hier.                                                                                 

                                                                                                           


THE VERMEULENS OF STANFORD AND THE OVERBERG.

 

Hierdie artikel word met toestemming van Annalize Mouton op ons webblad geplaas.Die artikel het op 14 Oktober 2014 verskyn in “,Portrait of a Village life in Stanford, a village in Cape Overberg”. Ons dank aan Annalize Mouton.Klik hier om artikel te lees.

 

 


Izak Vermeulen(links) en Johan Vermeulen(regs) by die Genealogie- en Erfenisfees uitstalling in Pretoria op 18 Augustus 2013.

                                                                     


                                 BESOEK ONS FACEBOOK BLAD