Bond van die Vermeulen Familie.

 


BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE

Welkom by die webtuiste van Die Bond van die Vermeulen Familie. Die Bond is onder andere verantwoordelik vir die navorsing en opdatering van die geslagsregisters van ons stamvaders Jan Willemsz en Dirk Cornelisz.

Navorsing word reeds sedert 1989/1990 gedoen en die Bond is gestig op 3 Maart 2000.

Klik op die onderskeie  opskrifskakels hierbo om meer te wete te kom oor ons.

NUWE BESTUUR VAN DIE BOND
Neem asseblief kennis van die Bestuur wat op 13 Julie 2019 op die Algemene ledevergadering verkies is:

  • IZAK VERMEULEN. Hy dien sedert die stigting van die Bond op die Bestuur.
  • ZELMA GELDENHUYS. Sy dien sedert 2017 op die bestuur.
  • STOFFEL VERMEULEN. Hy is nuut op die bestuur.
  • HENNIE VERMEULEN. Hy dien sedert 2018 op die bestuur.

  Hennie is na afloop van die vergadering deur die bestuur as Voorsitter aangewys.

                         v.l.n.r. Izak,Zelma,Hennie en Stoffel

 LET ASSEBLEF DAAROP DAT DIE KONTAKBESONDERHEDE VAN DIE BOND DIESELFDE BLY.

   


HOE KAN JY ONS AS VERMEULEN AFSTAMMELING HELP

Maak seker dat jou en jou naasbestaandes se besonderhede korrek en opdateer is in die Geslagsregister van die Vermeulen Familie in Suider-Afrika of dat jou inligting wel in die register opgeneem is. Klik op die skakel vir meer inligting.


                                                                                              

                DIE VERMEULEN FAMILIE SE VERBINTENIS MET PRETORIA

Hierdie artikel is geskryf deur Johan Vermeulen en word nou na sy dood op ons webblad geplaas. Erkenning word gegee aan die bronne wat hy gebruik het om die artikel saam te stel.

Uit die inhoud van die artikel kom dit duidelik na vore wattter belangrike en geskiedkundige rol die Vermeulens gespeel het in die ontstaan en ontwikkeling van Pretoria en kan daar tereg gesê word dat die Vermeulens beskou kan word as van die eerste inwoners van Pretoria.

Klik op skakel om artikel te lees. Klik hier.                                                                                 

                                                                                                           


THE VERMEULENS OF STANFORD AND THE OVERBERG.

 

Hierdie artikel word met toestemming van Annalize Mouton op ons webblad geplaas.Die artikel het op 14 Oktober 2014 verskyn in “,Portrait of a Village life in Stanford, a village in Cape Overberg”. Ons dank aan Annalize Mouton.Klik hier om artikel te lees.

 

 


Izak Vermeulen(links) en Johan Vermeulen(regs) by die Genealogie- en Erfenisfees uitstalling in Pretoria op 18 Augustus 2013.

                                                                     


                                 BESOEK ONS FACEBOOK BLAD