Bond van die Vermeulen Familie.

 


                                                                                                               

                                                                                                                       HULDEBLYK

DIT IS MET LEEDWESE DAT ONS DIE AFSTERWE VAN JOHANNES PETRUS VERMEULEN STIGTER VAN DIE BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE BEKEND MAAK. HY IS OP 10 SEPTEMBER 1939  GEBORE EN IS OP 20 APRIL 2018 OORLEDE.HY HET NIE NET DIE TOTSTANDKOMING VAN DIE BOND GEINISIEER NIE MAAR WAS OOK VERANTWOORDELIK VIR DIE DAARSTELLING VAN DIE VERMEULEN FAMILIE SE EERSTE GESLAGSREGISTER IN 2004 EN DAARNA OOK VIR DIE MEER VOLLEDIGE GESLAGSREGISTER VAN 2011.  HY WAS DAN OOK VIR 17 JAAR TOT EN MET 2017 DIE VOORSITTER VAN DIE BOND. ONS EER SY NAGEDAGTENIS.

AANGEHEG DIE HULDEBLYK VAN DIE BESTUUR VAN DIE BOND. KLIK HIER.


 

 


                                                     

Bond se jongste Nuusbrief Maart 2018

Neem asseblief kennis dat die Nuusbrief 2018 : Die Meulenaar nou hier gelees of afgelaai kan word.  Let asb. op die besonderhede van die nuwe Bestuur en die kontak besonderhede van die Bond wat verander het onder die opskrif "KONTAK ONS". Klik hier.

VERMEULEN GESLAGSREGISTER

ʼn Nuwe oplaag van die 2011 Vermeulen geslagsregister is gedruk en beskikbaar . Lees meer daarvan en klik hier.

                                                                                 VERMEULENS OF STANFORD AND THE OVERBERG

Hierdie artikel word met toestemming van Annalize Mouton op ons webblad geplaas.Hierdie artikel van Annalize Mouton het verskyn op 14 Oktober 2014 in “,Portrait of a Village life in Stanford, a village in Cape Overberg”. Ons dank aan Annalize Mouton. Klik hier om artikel te lees. Izak Vermeulen (links) en Johan Vermeulen (regs)  op 31 Augustus 2013 by die Bond se uitstalling in Pretoria by die Genealogie- en  Familie Erfenisfees.