Bond van die Vermeulen Familie

 


Die daarstelling van die Geslagsregister van die Vermeulen Familie in Suider-Afrika

 

 

Die samesteling van die Geslagsregister van die Vermeulen Familie in Suider-Afrika is te danke aan die deursettingsvermoë en navorsing van Johannes Petrus (Johan) VERMEULEN van Klerksdorp, wat reeds in 1989 begin het om eers sy eie voorgeslagte na te vors, maar spoedig besluit het om beide stamvaders Jan Willemz VERMEULEN en Dirk Corneliz VERMEULEN na te vors. Hy is vanaf 1996 bygestaan deur sy broer Izak Stefanus VERMEULEN van Randburg.

 

In die Geslagsregister van die Vermeulen Familie word daar volledig erkenning gegee aan ander Vermeulen afstammelinge wat oor die verloop van jare ook sekere navorsing gedoen het en wie se werk ʼn basis gevorm het vir verdere uitbouiing van die Geslagsregister.

 

Gedurende Desember 2004 het die eerste druk van Die Geslagsregister van die Vermeulen Familie in Suider-Afrika verskyn en is beskikbaar gestel vir afstammelinge van die Vermeulen familie. Binne ʼn paar maande was die oplaag van 250 boeke uitverkoop.

 

Die navorsing is nie deur Johan en Izak gestaak na die vrystelling van die eerste druk nie. Hulle kon daarin slaag om addisionele inligting ten opsigte van ʼn groot getal van die afstammelinge wie se besonderhede in die eerste druk van die boek verskyn het, op te spoor asook om verdere besonderhede van huwelike, geboortes en sterftes te bekom. Verder kon hulle inligting van ongeveer 4000 addisionele persone bekom wat in die register opgeneem is. Heelwat meer foto’s van persone, foto’s van grafstene, dokumente,  kaarte van plase en foto’s van ou opstalle (1500 in totaal) is bekom. In 2011 word die opgedateerde tweede druk geslagsregister vrygestel.

 

Daar is ook besluit om die opdateerde register op cd uit te gee weens die feit dat die koste vir die druk van n nuwe boek, so hoog is dat dit nie vir almal bekostigbaar is nie. Daar is wel besluit om ʼn aantal boeke te druk. Hierdie cd en boeke is op 5 November 2011 te Bloemfontein, tydens ʼn Vermeulen byeenkoms bekend gestel.

 

Daar is nog ʼn beperkte aantal boeke beskikbaar. Die pryse is as volg: Geslagsregister in boek formaat (twee bundels deel 1 en deel 2) teen R500.00 vir Bondslede en Vriende van die Bond en R600 aan ander Vermeulens en nie-lede. Die 2019  opdateerde geslagsregister en foto-albums op Cd is beskikbaar teen R150.00 aan Bondslede en Vriende van die Bond en R250 aan nie-lede.(Let wel posgeld,verpakking en versekering is nie ingesluit nie).Vir meer inligting lees die berig op die hierdie webblad se Tuisblad. Kontak asseblief die bestuur as jy belangstel om dit aan te skaf.

 

Johan asook Izak het hul navorsing voortgesit en alle nuwe inligting wat bekom is oor alle Vermeulens is getrou deur Johan aangeteken op die Genealogiese program PAF5 wat hy bygehou het tot sy dood op 20 April 2018. Sy harde werk sal vir altyd behoue wees vir die Vermeulen nageslag en sal ons hom vir ewig dankbaar wees daarvoor.


Tans word die databasis van die geslagsregister bygehou deur Hennie Vermeulen.