Bond van die Vermeulen Familie

 


Die Geslagsregister van die Vermeulen Familie in Suider-Afrika:


Gedurende Desember 2004 is “Die Geslagsregister van die Vermeulen

Familie in Suider-Afrika”, vir afstammelinge van die Vermeulen familie

beskikbaar gestel.

Ons het 250 boeke laat druk en binne ‘n paar maande was die oplaag

uitverkoop.


Ek en my broer Izak het nie, met die beskikbaarstelling van die

geslagsregister, die navorsing ivm. die Vermeulen familie gestaak nie.


Ons kon daarin slaag om addisionele inligting ten opsigte van ‘n groot

getal van die persone wie se besonderhede reeds in die register

opgeneem is, te bekom en ook besonderhede ten opsigte van huwelike,

kindergeboortes en sterftes, wat intussen plaasgevind het, op te teken.

Verder kon ons inligting van ongeveer 4000 addisionele persone bekom

wat in die register opgeneem is.


Heelwat meer foto’s van persone, fotos van grafstene en dokumente kaarte

van plase en ou opstalle, is in die opgedateerde register, ongeveer 1500

fotos, opgeneem.


Daar is besluit om die opgedateerde register op cd uit te gee weens die feit

dat die koste verbonde aan die druk van ‘n nuwe boek,so hoog gaan is dat

dit nie vir almal bekostigbaar is nie.


Ons het wel ‘n baie beperkte aantal boeke ook laat druk.


Hierdie cd en boeke is op 5 November te Bloemfontein, tydens ‘n

Vermeulen byeenkoms, bekend gestel.


Daar is nog ‘n beperkte aantal boeke @ R550.00 asook die totale register

met al die foto-albums op cd, wat vanaf die Bond bestel kan word,

beskikbaar. Kontak die Bestuur.


Geslagsregister in boek formaat (twee bundles, deel 1 en 2) @R550.00 vir

albei.


Geslagsregister en foto-albums op cd @R200.00.


(Die boeke en cd’s sluit nie verpakkings, posgeld en versekering in nie).

 
 

Translate This Page