Bond van die Vermeulen Familie

 

VIR AANDAG VAN NUWE EN BESTAANDE LEDE.

Ledegeld beloop R75.00 per lid en R50.00 per vriend per jaar. (Hierdie ledegeld is met ingang van 1 Maart 2012 vir die eerste keer sedert sigting verhoog). 

Ledegeld vir bestaande lede is nou weer hernubaar vir die tydperk 2019/03/01 tot 2020/02/29 en moet asb. voor of op 30 April 2019 inbetaal word in die Bond se bankrekening soos hieronder vermeld. Stuur asb ‘n afskrif van die bewys van betaling na Langstraat 16 De Kelders GANSBAAI 7220 of per e.pos na vermeulenbond00@gmail.com. Meld u naam en lidmaatskapnommer op die inbetaalstrokie as verwysingsnommer.

Nuwe aansoekers moet ook die aansoekvorm saam met  die bewys van betaling per e.pos of gewone pos aanstuur.

NB. Ten einde die voortbestaan van die bond te verseker en of groei te bevorder ,word  ‘n beroep op alle Vermeulen afstammelinge gedoen om lede van die Bond te word en op alle lede om hul ledegelde jaarliks betyds te betaal.

  BANKBESONDERHEDE:                                                                                                                                                                                                                Rekeninghouer: I. S. VERMEULEN
 Bank: Absa
Cresta  Takkode 632005: Rekeningnr. 9070195133 : Spaar rekening
Aansoekvorm.pdf Aansoekvorm.pdf
Size : 184.462 Kb
Type : pdf