Bond van die Vermeulen Familie

 

LIDMAATSKAP VAN DIE BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE

Enige persoon wie reeds die ouderdom van 18 jaar bereik het en die draer is/was van die van Vermeulen en wie se ouer/s, voog/de of eggenoot 'n direkte afstammeling is/was van enige een van die twee erkende stamvaders Jan Willemsz en Dirk Cornelisz, kan op die voorgeskrewe aansoekvorm om lidmaatskap van die Bond aansoek doen. Let op die bepalings van die Bond se grondwet wie kwalifiseer om ʼn Vriend van die Bond te word.

WAT BIED DIE BOND JOU

 • Die Bond se hoofdoel is die bevordering van trots in die Vermeulen-familienaam en die verstewiging en instandhouding van sosiale en kulturele bande onder lede van die Bond en om sodoende kontak met nasate te bou en te bevorder.
 • Die Bond bevorder samehorigheid onder lede en sien om na die belange van die Vermeulen familie.
 • Die Vermeulen Geslagsregisters waarvan daar nog net 6 stelle van twee boeke elk oor is word aan lede en vriende verkoop teen R500 en teen R600 aan nie-bondlede.
 • Cd’s met die nuutste druk geslagsregister tot en met 31 Maart 2019 daarop, sal aan Bondlede en Vriende van die Bond verkoop word teen R150 en aan nie-lede teen R250.
 • Voorgeslagstate sal slegs aan Bondlede en Vriende van die Bond gratis uitgereik word.
 • .Bondslede kan ook gratis toegang tot die inligting(argiewe) op Google Cloud kry.
 • Om alle ander items wat in die toekoms te koop aangebied word deur die Bond teen ʼn goedkoper prys aan lede beskikbaar te stel.
 • Die nuusbrief Die Meulenaar word slegs aan Bondlede en Vriende gestuur.
 • Die Bondwapen mag slegs deur Bondlede/vriende van die Bond gebruik en vertoon word.
 • Indien jy die Geslagsregister (.pdf) van Jan Willemz of Dirk Cornelisz elektronies/digitaal op jou rekenaar of slimfoon wil ontvang, kan dit bekom word teen slegs R40 vir Bondlede en Vriende van die Bond en R60 vir nie-Bondlede. Die skakel, om dit te besigtig, te druk of af te laai vir jou eie gebruik sal aan jou gestuur word nadat die betaling bevestig is. L.W. die skakel sal net vir ‘n periode van 30 dae beskikbaar wees, na verkryging.

VIR AANDAG VAN NUWE EN BESTAANDE LEDE.

Ledegeld beloop R75.00 per lid en R50.00 per vriend per jaar. (Hierdie ledegeld is met ingang van 1 Maart 2012 vir die eerste keer sedert stigting verhoog tot bogenoemde bedrae.) 

Ledegeld vir bestaande lede is nou weer hernubaar vir die tydperk 2019/03/01 tot 2020/02/29 en moet asb. voor of op 30 April 2019 inbetaal word in die Bond se bankrekening soos hieronder vermeld. Stuur asb ‘n afskrif van die bewys van betaling na Langstraat 16 De Kelders GANSBAAI 7220 of per e.pos na vermeulenbond00@gmail.com. Meld u naam en lidmaatskapnommer op die inbetaalstrokie as verwysingsnommer.

Nuwe aansoekers moet ook die aansoekvorm (sien hieronder om af te laai) saam met  die bewys van betaling per e.pos of gewone pos aanstuur.

 1. Ten einde die voortbestaan van die bond te verseker en of groei te bevorder ,word  ‘n beroep op alle Vermeulen afstammelinge gedoen om lede van die Bond te word en op alle lede om hul ledegelde jaarliks betyds te betaal.

 BANKBESONDERHEDE: Rekeninghouer: Bond Vermeulen
 Bank: Absa  tjek  Rekeningnr. 4097306281 bankkode 632005


BOND, AANSOEK OM LIDMAATSKAP.pdf BOND, AANSOEK OM LIDMAATSKAP.pdf
Size : 585.223 Kb
Type : pdf