Bond van die Vermeulen Familie

 

Die aansoek om lidmaatskap moet voltooi en ingedien word. 

Ledegeld beloop R75.00 per lid, en R50.00 per vriend per jaar.
(Hierdie ledegeld is met ingang 1 Maart 2012 vir die eerste keer sedert die stigting verhoog)

Hierdie ledegeld moet asb. voor of op 1 Maart 2012 inbetaal word in die Bond se bankrekening.
Nuwe aansoekers moet hul aansoek om lidmaatskap saam met die ledegeld na die sekretaris faks.

NB. Ten einde die voortbestaan van die Bond te verseker en/of groei te bevorder, word ‘n beroep op alle

 Vermeulenafstammelinge gedoen om lede van die Bond te word. 

Translate This Page

Aansoek.pdf Aansoek.pdf
Size : 184.462 Kb
Type : pdf

BOND BANKBESONDERHEDE :
Rekening:

DIE BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE

  BANK: ABSA CRESTA

REKENING NO. 9070195133

TIPE REKENING: SPAAR