Bond van die Vermeulen Familie

 

 DIE MEULENAAR AMPTELIKE NUUSBRIEF VAN DIE BOND 

Die Meulenaar is die amptelike nuusbrief van die Bond en word waar moontlik jaarliks uitgegee aan alle lede en bondvriende. Dit bevat besonderhede van die algemene jaarvergadering , Bond saamtrekke asook interessante foto’s van lede en stories en artikels oor die Vermeulens.

Lede word versoek om alle nuuswaardige gebeurtenisse, prestasies van lede, geboortes, huwelike en sterftes saam met foto’s aan die bestuur te stuur vir plasing.

Ek publiseer graag die volgende nuusbriewe wat u kan aflaai en of lees.Dit word ook jaarliks aan elke lid en Vriende van die Bond gestuur.

1. Die Meulenaar 2001-1. Hierdie was die eerste nuusbrief en meld waar die naam Die Meulenaar vandaan kom. Name van eerste Bondlede asook n artikel oor die Familiewapen. Klik hier vir nuusbrief

2.Die Meulenaar 2001-2. Bevat benewens ander inligting ook n artikel van Johan Vermeulen van Melkbosstrand oor die Europese afkoms van die Vermeulens  asook inligting oor die Gansbaai saamtrek. Ons eie Vermeulen millennium baba. Klik hier vir nuusbrief

3. Die Meulenaar 2002-1 . Bevat onder andere: n Artikel oor Cornelis Frans Vermeulen en die Anglo-Boereoorlog, interessante feite onder hofie "Het u geweet". en terugvoer oor die streekbyeenkoms wat in Gansbaai op 6/12/2000 gehou was. Klik hier vir nuusbrief

4. Die Meulenaar 2002-3 . Dit bevat interessante feite oor Johannes Urbanus Vermeulen van  Hopetown, asook Giliam Christoffel Vermeulen (Gielie) die rugbyspelel, die Pretoria streekbyeenkoms en gedigte van Johan Vermeulen. Klik hier vir nuusbrief

5. Die Meulenaar 2003-1. Die Vermeulens se groot rol in die Anglo-Boereoorlog en gedigte van Johan Vermeulen Klik hier vir nuusbrief.

6.Die Meulenaar 2003-2 Let op volgende: Sybrand Johannes Vermeulen en die Vermeulens van die Overberg en die navorsers van die Vermeulen geslagsregister. Klik hier vir nuusbrief

7. Die Meulenaar 2003-3 Bevat die verhale van Victor Ben Ned Vermeulen,Wessel Vermeulen en Daniel Frederick Vermeulen asook die terurapportering van Carletonville Streekbyeenkoms op 7.09.2002. Klik hier vir nuusbrief

8.Die Meulenaar 2004-1 Bevat  artikels oor Petrus Cornelis Vermeulen en Gerrit Vermeulen en die eerste Vermeulen in Suid.Afrika. Klik hier vir nuusbrief.

9.Die Meulenaar 2004-2 Let op artikel oor Giel Vermeulen soos verskyn in die Huisgenoot van 1952.04.11. Klik hier vir nuusbrief.

10. Die Meulenaar 2004-3 Artikel oor Thys Vermeulen van Gansbaai. Kliek hier vir nuusbrief.

11.Die Meulenaar 2005-1. Onder andere artikels oor Landdros Jan vermeulen en Danie Vermeulen. Klik hier vir nuusbrief.

12 Die Meulenaar 2005-2. Artikel oor die Minas van die Kaapse  slawe. en Catharina van Bengale. Klik hier vir nuusbrief.

13. Die Meulenaar 2006-1. Bevat onder andere artikels oor Aletta Johanna Vermeulen en onder die hofie  "Het u geweet" verskyn interessante inligting. Klik hier vir aflaai van die nuusbrief.

14.Die Meulenaar 2006-2. Bevat artikels oor Johannes Petrus Hendricus Vermeulen- Oupa Jan, die plaas Hawila en die eerste Vermeulen, eerwaarde P A Vermeulen en George Fairburn Carse Vermeulen. Klik hier vir nuusbrief.

15.Die Meulenaar 2007-1. Bevat inligting oor die oprigting van die gedenksteen vir Johannes Petrus Hendricus Vermeulen en artikel oor Giliam Johannes Vermeulen.Klik hier vir nuusbrief.

16. Die Meulenaar 2007-2. Bevat inligting oor Johannes Petrus Vermeulen, en Jacobus Daniel en Gesina Catherina Vermeulen. Klik hier vir nuusbrief.

17. Die Meulenaar 2012-1. Hierdie nuusbrief bevat inligting oor die saamtrek en algemene jaarvergadering wat op 5 November 2011 te Bloemfontein gehou was. Die volgende belangrike besluit is onder andere daar geneem ten opsigte van Vriende van die Bond: Die Bond het besluit dat die volgende persone as ʼn vriend toegelaat sal word indien

 * Hy/sy moeder ʼn gebore (geregistreerde) Vermeulen is/was;

* Hy/sy ouma ʼn gebore (geregistreerde) Vermeulen is/was;

* Hy/sy ʼn gebore (geregistreerde Vermeulen is, maar nog nie die ouderdom van 18jr. bereik het nie.

 ʼn Vriend geniet dieselfde voordele/voorregte as ʼnlid van die Bond. Hy/sy mag egter nie voorstelle in dien of stem op ʼn algemene vergadering nie en mag ook nie dien as ʼn bestuurslid nie.

 Hierdie nuusbrief handel bevat inligting oor hierdie suksesvolle saamtrek saam met foto’s. Kliek hier om nuusbrief af te laai.


18. Die Meulenaar 2012-2 Dit handel oor die jaarvergadering gehou op 18 Augustus 2012 te Kraalkop, Fochville. Hierdie is ʼn baie insiggewende nuusbrief en bevat foto’s van nuwe lede, lief en leed van lede asook die volgende:

  • Inligting t.o.v. die Vermeulens se bydraes met die totstandkoming van Pretoria en onder andere ook waar Vermeulen Straat aan sy naam kom;
  • Inligting oor ons facebook blad; Vermeulens in Rome;
  • ʼn Bydrae oor die vlieënier Flippie Vermeulen;
  • Vermeulens around the World en
  • berigte uit Nederlandse koerante oor Vermeulen nasate.
  • Klik hieronder op skakel om nuusbrief af te laai.

19.Die Meulenaar 2013-1. Die nuusbrief bevat inligting oor die ledevergadering gehou op 31 Augustus 2013 by die N.G.Kerk Lynwoodrif Pretoria. Die Genealogie- en Erfenisfees uitstalling vind ook daar plaas waar die Bond ʼn suksevolle en indrukwekkende uitstalling hou. Giep Vermeulen word op hierdie vergadering as bestuurslid verkies. Klik hier om nuusbrief af te laai.

20 Die Meulenaar 2015-1. Dit handel oor die algemene jaarvergadering wat te Fochville op 27 September 2014 gehou is en waar Marius Vermeulen tot die bestuur verkies is Daar word kennis geneem van nuwe lede en die gewone lief en leed van lede. Let op die positiewe betrokkenheid van Vermeulen afstammelinge op die Bond se facebook blad. 379 persone is lid op die blad. Daar is ook ʼn artikel oor Doug Vermeulen oor sy voorgeslag. Klik hier om af te laai.

21.Die Meulenaar 2016-1. Die nuusbrief handel oor die normale lief en leed van lede. Daar word met leedwese kennis geneem oor die afsterwe van Hannetjie Vermeulen wat op 19/08/2014 dood is. Sy het ook navorsing gedoen oor die Vermeulen familie en was ʼn erelid van die Bond. Dit word gemeld dat die Bond uit 84 lede en 6 Vriende bestaan. Die omsenbrief handel ook oor: ʼn Artikel oor die stamvader Hendrikus Lambertus Vermeulen,Vermeulens van Carnarvon, Hannes (Saag) Vermeulen van Gansbaai en ʼn artikel van S D Fourie Medisynekassie. Klik hier om af te laai.

22. Die Meulenaar 2018-1. Die algemene jaarvergadering word op 19 Augustus 2017 te Fochville gehou waar Marius Vermeulen as voorsitter gekies word en Zelma Geldenhuys as bestuurslid Die omsendbrief handel verder oor die lief en leed van lede. Klik hier om af te laai.

23. DIE MEULENAAR 2019-1. Dit handel oor die bestuursvergadering gehou op 6 Okt. 2018 te Fochville. Hennie en Cloete Vermeulen word as bestuurslede verkies en Hennie as voorsitter aangewys. Verder handel dit oor die lief en leed van lede en dit bevat n inligtingstuk oor watter inligting van lede benodig word om hul inligting in die geslagsregister op te dateer. Klik hier om dit te lees of af te laai.

24 Die Meulenaar 2019-2 Dit bevat inligting oor die alg. ledevergadering gehou op 13 Jul 2019 te Fochville. Stoffel word tot die bestuurskomitee verkies,Die Bond se nuwe Grondwet word aanvaar,interessante geslagsregister statistiek, bydraes deur Dr Roux Vermeulen van Malmesbury en deur Dr. Leopold Petrus Vermeulen van Australië. Klik hier om nuusbrief af te laai.

Uitstalling van Bond by die Genealogie- en Erfenisfees

Foto’s van die Bond se uitstalling by die Genealogie- en Erfenisfees te gehou te Pretoria op 31 Augustus 2013.