Bond van die Vermeulen Familie

 

STIGTING VAN DIE BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE:

Die Vermeulens woonagtig in Suid-Afrika stam hoofsaaklik uit twee verskillende stamvaders naamlik :
Afstammeling van hierdie twee families het op 3 Maart 2000 te Klerksdorp, Suid Afrika vergader en die BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE is gestig.
Op die stigtingsvergadering is die grondwet saamgestel en die volgende lede is aangewys as die eerste bestuur:

   • a) Johan Vermeulen (Voorsitter) - 018 4681473 - jverm@lantic.net
   • b) Izak Vermeulen - 011 793 7271
   • c) Hannetjie Vermeulen - 014 743 2793
   • d) Johan Vermeulen - 021 553 1885

Op die algemene jaarvergadering, gehou op 12 Mei 2001 te Klerksdorp, is die volgende persone as die tweede bestuur verkies:
Dieselfde persone is op die algemene jaarvergaderings gehou gedurende 2002 tot 2009 her-verkies.

 • a) Johan Vermeulen (Voorsitter) - 018 4681473 - jverm@lantic.net
 • b) Izak Vermeulen - 011 793 7271
 • c) Anna Fourie - 0847596579
 • d) Johan Vermeulen - 021 553 1885

 

Translate This Page